Over OVM

Waarom OVM?

Om een succesvol bedrijf te voeren is een gunstig ondernemersklimaat nodig.
De Ondernemersvereniging Mariaheide (OVM) bevordert dit klimaat door de contacten tussen lokale ondernemers te bevorderen. Daarnaast werken wij nauw samen met de overheid en andere organisaties, want begrip tussen de politiek en het bedrijfsleven kan grote dingen bewerkstelligen. 

Met onze activiteiten willen wij het ondernemerschap in Mariaheide promoten, de regionale economie een impuls geven en de sociale banden tussen ondernemers aanhalen.

Het bestuur van de OVM wordt periodiek door en uit de leden gekozen. Hieruit volgt dat dit bestuur bestaat uit ondernemers die een band met Mariaheide hebben. Zij kennen het klappen van de zweep, openen deuren naar de politiek en zijn waardige vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven.

Het bestuur

Joris van Asseldonk

Secretaris

Peter Daandels

Penningmeester

Henk van Moorsel

Bestuurslid

Corné van Bakel

Voorzitter
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then