Nieuws

Succesvolle derde ledenbijeenkomst OVM!


Op 8 maart j.l. organiseerde de Ondernemersvereniging Mariaheide een derde bijeenkomst voor haar leden. Locatie voor deze avond was Stal de Toren. Onder aanwezigheid van een 30-tal leden werd aandachtig geluisterd naar de presentatie van Rinio van der Ven. Hij vertelde over verschillende zaken zoals personeelsbeleid, samenwerking en organisatiebeleid. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje.

Terug