Nieuws

Jaarvergadering Ondernemers Vereniging Mariaheide


De Ondernemers Vereniging Mariaheide hield op 22 maart haar jaarvergadering. We waren deze keer te gast bij De Meesters. Voorzitter Marijn van de Broek was aftredend en niet herkiesbaar. Dat betekent dat momenteel het bestuur nog uit drie leden bestaat. Het voorstel om een externe voorzitter te zoeken, werd niet aangenomen. Wel werd voorgesteld om activiteiten te laten voorbereiden door de leden. Wie een goed idee heeft, kan dit voorstellen en uitwerken. Dat betekent ook een mindere belasting van het bestuur. Voor dit jaar staan er al een paar activiteiten gepland, waaronder een bezoek aan de Traditiekamer van vliegbasis Volkel. De vergadering besloot eenmalig € 1000,- te schenken aan de gemeenschap van Mariaheide. Later dit jaar zal duidelijk worden hoe deze worden ingezet.

Voorafgaand aan de vergadering was het woord aan gastspreker Rinio van de Ven over het onderwerp Bedrijfsvoering. Hijzelf is eigenaar van een vloerenbedrijf. Rode draad in zijn verhaal was de vraag waarom je iets doet: WHY. Ambities bepalen het succes van je bedrijf. Dit succes wordt vergroot door mensen te betrekken bij je werkwijze, door mensen te laten groeien. Geef je personeel drie dingen: Zelfstandigheid-zingeving en meesterschap (beter willen worden). Rinio voorspelde dat in de toekomst bedrijven geen bazen meer hebben, maar coaches.

Na een erg zinvolle avond werd er nog even nagepraat onder het genot van een drankje. Jos Lomans, bedankt voor de gastvrijheid.

Terug