Onze missie en visie

Om een succesvol bedrijf te voeren is een gunstig ondernemersklimaat nodig. De Ondernemersvereniging Mariaheide (OVM) bevordert dit klimaat door de contacten tussen lokale ondernemers te bevorderen. Daarnaast werken wij nauw samen met de overheid en andere organisaties, want begrip tussen de politiek en het bedrijfsleven kan grote dingen
bewerkstelligen.

Met onze activiteiten willen wij het ondernemerschap in Mariaheide promoten, de regionale economie een impuls geven en de sociale banden tussen ondernemers aanhalen.