Het bestuur

OVM bestuur

Het bestuur van de OVM wordt periodiek door en uit de leden gekozen. Hieruit volgt dat dit bestuur bestaat uit ondernemers die een band met Mariaheide hebben. Zij kennen het klappen van de zweep, openen deuren naar de politiek en zijn waardige vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:


Marijn van den Broek
Voorzitter OVM
06-3000 3796

Rick de Wit
Penningmeester OVM
06-2255 9721

Joris van Asseldonk
Secretaris OVM
06-2937 9415

Peter Daandels
Bestuurslid
06-1136 6795